O nas

 

Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób z różną niepełnosprawnością. Wspieranie rodzin, codzienna pomoc specjalistów w różnych aspektach funkcjonowania dziecka to motto naszej placówki.

 

Nasze priorytety: wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia. Wdrażanie ucznia do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie ucznia, stosownie do jego możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby. Stwarzanie uczniom warunków, umożliwiających rozwijanie osobistych zainteresowań oraz poszerzanie wiedzy. Podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia i wzmacniających właściwe zachowania uczniów.