Przedszkole

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W KIELCACH kieruje swoją ofertę dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami.  Warunkiem przyjęcia do przedszkola jest  posiadanie przez dziecko orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do przedszkola specjalnego, w którym metody pracy będą dostosowane do niepełnosprawności dziecka.

W Przedszkolu prowadzona jest  wieloprofilowa  intensywna edukacja i rehabilitacja  dzieci od 2,5 roku życia. Ściśle dopasowany program edukacyjny do wieku rozwojowego dziecka pozwala osiągnąć jak najlepsze efekty edukacyjne, rewalidacyjne i wychowawcze.
Bogata oferta edukacyjna pozwala  na wszechstronny rozwój poznawczy dziecka, rozwój umiejętności społecznych, komunikacyjnych, rozwój samoakceptacji i poczucia własnej wartości. Nasze Przedszkole to placówka, w którym dziecko będzie przebywać i wychowywać się w atmosferze życzliwości, zrozumienia i poszanowania godności osobistej.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: