Szkoła

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej w Kielcach kieruje swoją ofertę dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami. W pracy kierujemy się dobrem dziecka, dbając o jego wszechstronny rozwój. Realizujemy podstawę programową dostosowaną do możliwości oraz umiejętności ucznia.

Nasze placówki umożliwiają uczniom aktywność własną, odkrywanie mocnych stron i talentów. Dbamy o systematyczny rozwój kompetencji i umiejętności, szczególną uwagę poświęcając tym aspektom edukacji i terapii ucznia, które będą mu przydatne po ukończeniu szkoły. Zapewniamy także kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla rodzin Uczniów poprzez indywidualne konsultacje ze specjalistami oraz warsztaty, które mają na celu pogłębianie więzi dziecko-rodzic-terapeuta.

Naszym podopiecznym oferujemy:

  • fachową opiekę w godzinach od godziny 7:00 do godziny 17:00
  • zindywidualizowaną pracę w mało licznych klasach,
  • wysoki poziom nauczania realizowany przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczno-terapeutyczną,
  • stałą współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  • realizację ciekawych zajęć edukacyjnych rozwijających umiejętności uczniów i dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości,
  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne,
  • zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
  • Trening Umiejętności Społecznych,
  • i inne zajęcia dodatkowe,

REKRUTACJA

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji: